PIERINA WESTER

  1. Home
  2. »
  3. FOTO
  4. » PIERINA WESTER
Pierina Wester
Description:

Pierina Wester jobbar både med textil och foto.
Hennes inspiration kommer ofta efter att under långa perioder vistats till fjälls som stugvärd.
Fjäll, natur, resor samt mötet med människor genomsyrar hennes skapande.
Hon har också kommit ut med fotoboken "Välkommen till fjäll-vär(l)den!"

Contact Information
Website: